Spital Dr. C.T. Sparchez

ZARNESTI

Spital Dr. C.T. Sparchez

**ANUNȚURI 2020**

**ANUNT** 11 AUGUST 2020 **
Spitalul Dr. "Caius Tiberius Sparchez" Zarnesti, angajeaza fara concurs pe perioda determinata de 30 zile in conformitate cu art. 27 din Legea 55/2020, economist in cadrul compartimentului RUNOS pe post vacant cu norma intreaga.
Postul va fi ulterior scos la concurs conform legislatiei in vigoare.

**ANUNT** 19 IUNIE 2020 **
SUSPENDARE CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL - Descarca

SUSPENDARE CONCURS DIRECTOR MEDICAL - Descarca

**ANUNT** 18 IUNIE 2020 **
REZULATAT SELECTIE DOSAR DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL - Descarca

**ANUNT** 16 IUNIE 2020 **
REZULATAT SELECTIE DOSAR DIRECTOR MEDICAL - Descarca

**ANUNT** 25 MAI 2020 **

ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL - Descarca
ANUNT CONCURS DIRECTOR MEDICAL - Descarca

**ANUNT** 17 MARTIE 2020 **

DISPOZITIA nr. 30, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director financiar contabil si a concursului pentru ocuparea postului de director medical - Descarca

**ANUNT** 06 MARTIE 2020 **

Spitalul Orăşenesc dr. CT Spârchez Zărneşti organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de DIRECTOR MEDICAL - Descarca

Spitalul Orăşenesc dr. CT Spârchez Zărneşti organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL - Descarca

----------------------------------------------------------------------------

Rezultat selectie dosare pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Dr. C.T. Spârchez - Descarca

Proiect de management 2020-2024 - Descarca
Centralizator rezultate finale - Descarca

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

**ANUNȚURI 2019**

Rezultat final examen medic specialist cardiologie 21 ianuarie 2019 - Descarca

Rezultat final examen medic specialist ORL 28 ianuarie 2019 - Descarca

**ANUNT** 12 APRILIE 2019 ** CONCURS POSTURI VACANTE MEDICI **

Spitalul Orăşenesc Dr. C.T. Spârchez Zărneşti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante de medici - Descarca

Viata Medicala nr. 15 din data de 12 aprilie 2019 - Descarca

Rezultat selectie dosar - Descarca

Rezultat final cocurs medic specialist otopedie și traumatologie - Descarca

**ANUNT** 17 MAI 2019 ** CONCURS POST VACANT ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT **

Spitalul Orăşenesc dr. CT Spârchez Zărneşti scoate la concurs un post vacant de asistent medical generalist debutant, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Pediatrie - Descarca

Rezultat selectie dosar - Descarca

Rezultat proba scisa asistent medical debutant pediatrie - Descarca

Rezultat final asistent medical generalist - Descarca

**ANUNT** 14 IUNIE 2019 ** CONCURS POSTURI VACANTE MEDICI SPECIALIȘTI **

Spitalul Orăşenesc Dr. C.T. Spârchez Zărneşti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante de medici - Descarca

Viata Medicala nr. 24 din data de 14 iunie 2019 - Descarca

Rezultat selectie dosar examen medic specialist medicină interna - Descarca

Rezultat selectie dosar examen medic specialist ATI - Descarca

Rezultat final cocurs medic specialist medicină internă - Descarca

**ANUNT** 15 iulie 2019 **

** CONCURS POST VACANT ASISTENT MEDICAL DEBUTANT **

** CONCURS POST TEMPORAR VACANT ASISTENT MEDICAL **

Spitalul Orăşenesc Dr. C.T. Spârchez Zărneşti scoate la concurs doua posturi de asistent medical generalist - Descarca

Bibliografie și tematică - Descarca

Fișă post asistent medical generalist - Descarca

Rezultat selectie dosare - Descarca

Rezultat proba scrisa concurs asistent generalist debutant chirurgie generală - Descarca

Rezultat proba scrisa concurs asistent generalist spitalizare de zi - Descarca

Rezultat final asistent medical generalist debutant chirurgie generală - Descarca

Rezultat final asistent medical generalist spitalizare de zi - Descarca

 

**ANUNT** 09 august 2019 **

** CONCURS POST TEMPORAR VACANT ASISTENT MEDICAL

FARMACIE **

Spitalul Orăşenesc Dr. C.T. Spârchez Zărneşti scoate la concurs un post de asistent medical farmacie - Descarca

Bibliografie și tematică - Descarca

Rezultat selectie dosare - Descarca

 

**ANUNȚ ** 25 octombrie 2019 ** CONCURS POSTURI VACANTE MEDICI **

Spitalul Orăşenesc Dr. C.T. Spârchez Zărneşti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante de medici - Descarca

Viata Medicala nr. 43 din data de 25 octobrie 2019 -Descarca

Viata Medicala nr. 43 din data de 25 octobrie 2019 -Descarca

Rezultat selectie dosar examen medic în specialitatea medicină interna în cadrul Secție Medicină internă - Descarca

Rezultat selectie dosar concurs medic în specialitatea medicină interna în cadrul Compartimentului Medicină internă cronici- Descarca

Rezultat selectie dosar examen medic în specialitatea chirurgie generală în cadrul Compartimentului Chirurgie generală - Descarca

Rezultat selectie dosar examen medic în specialitatea medicină de urgență la Camera de Gardă - Descarca

 

**ANUNT** 3 decembrie 2019 **

** CONCURS POST TEMPORAR VACANT ASISTENT MEDICAL **

Spitalul Dr. C.T. Spârchez Zărneşti scoate la concurs un post temporar vacant de asistent medical - Descarca

Bibliografie și tematică - Descarca

Rezultat selectie dosare - Descarca

Rezultat proba scrisa concurs asistent generalist spitalizare de zi - Descarca

Rezultat final asistent medical generalist spitalizare de zi - Descarca

 

**ANUNT** 4 decembrie 2019 **

** CONCURS POST CONTRACTUAL MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ **

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI DR. C.T. SPÂRCHEZ ZĂRNEȘTI scoate la concurs postul contractual de MANAGER SPITAL PERSOANĂ FIZICĂ - Descarca

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUCNȚIEI DE MANAGER SPITAL PERSOANĂ FIZICĂ - Descarca

Regulament de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Dr. C.T. Spârchez - Descarca

 

----------------------------------------------------------------------------

**ANUNTURI 2018**

**ANUNT** 08 IANUARIE 2018 **ANULARE CONCURS**

Spitalul Orăşenesc dr. CT Spârchez Zărneşti Anunta ANULAREA concursului pentru postului vacant de economist, in cadrul Serviciului Managementul Calitatii - Descarca

**ANUNT** 11 IUNIE 2018 **CONCURS POSTURI AS. MEDICALE **

Spitalul Orăşenesc dr. CT Spârchez Zărneşti Anunta scoaterea la concurs a doua posturi vacante de asistent medical generalist - Descarca
10 iulie 2018 Anunt rezultate selectie dosare asistent medical generalist - Descarca
12 iulie 2018 Anunt rezultat proba scrisa asistent medical generalist - Descarca

**ANUNT** 31 IULIE 2018 **CONCURS CONSILIER JURIDIC **

Spitalul Orăşenesc dr. CT Spârchez Zărneşti Anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de consilier juridic gradul II- Descarca
Rezultate selectie dosare 20 august 2018 - Descarca
Rezultat final - Descarca

**ANUNT** 20 AUGUST 2018 **2 POSTURI VACANTE - IN ATENTIA MEDICICILOR SPECIALISTI DE MEDICINA DE URGENTA **

Spitalul Orăşenesc dr. CT Spârchez Zărneşti cauta medici in specialitatile medicina de urgenta, medicina generala cu competenta sau atestat de urgenta prespital si spital.- Descarca

**ANUNT** 11 SEPTEMBRIE 2018 ** CONCURS POSTURI VACANTE ASISTENT MEDICAL**

Spitalul Orăşenesc dr. CT Spârchez Zărneşti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante de asistent medical - Descarca
Rezultat selectie dosar - Descarca
Rezultat proba scisa asistent medical generalist - Descarca
Rezultat proba scisa asistent medical radiologie - Descarca
Rezultat final asistent medical generalist - Descarca

**ANUNT** 11 SEPTEMBRIE 2018 **CONCURS POST VACANT SPALATOAREASA **

Spitalul Orăşenesc dr. CT Spârchez Zărneşti scoate la concurs 1 post vacant de spalatoareasa - Descarca
Rezultat selectie dosar - Descarca
Rezultat proba scrisa - Descarca
Rezultat final - Descarca

**ANUNT** 12 OCTOMBRIE 2018 ** CONCURS POSTURI VACANTE MEDICI **

Spitalul Orăşenesc dr. CT Spârchez Zărneşti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante de medici - Descarca

Anunț depunere dosare concurs medic chirurgie generală - Descarca

Rezultat proba scrisa cocurs medic chirurgie generală 3 decembrie 2018 - Descarca

Rezultat final cocurs medic chirurgie generală 4 decembrie 2018 - Descarca

**ANUNT** 14 DECEMBRIE 2018 ** CONCURS POSTURI VACANTE MEDICI **

Spitalul Orăşenesc Dr. C.T. Spârchez Zărneşti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante de medici - Descarca

Anunț selectie dosare concurs medici specialisti - Descarca