Spital Dr. C.T. Sparchez

ZARNESTI

Spital Dr. C.T. Sparchez

GDPR

 

Stimate pacient,

Spitalul „Dr. C.T. Sparchez” Zarnesti,  se ocupa cu seriozitate dreptul la intimitate și protecția datelor cu caracter personal („datele”). La data de 25 Mai 2018 intră în vigoare și devin aplicabile prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fiziceîin ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date ("Regulamentul"). Drept urmare a regulamentului, Spitalul „Dr. C.T. Sparchez” Zarnesti,  vă aduce la cunoștinta urmatoarele:

1. Spitalul „Dr. C.T. Sparchez” Zarnesti, prelucrează datele dumneavoastră cu bună credința, conform prevederilor Regulamentului.

2. În funcție de serviciile medicale de care ați beneficiat de la Spital, datele pot fi de identificare și de contact (ex. nume și prenume, CNP, adresa, telefon, adresa de e-mail etc.), speciale (medicale), sociodemografice, de localizare etc.

3. Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și determinate (ex.: furnizarea serviciilor medicale, efectuarea raportărilor către autoritațile competente, către terți cu care avem relații contractuale sau de colaborare – în situațiile în care ne-ați furnizat consimtământul pentru aceasta etc.) și în baza unui temei legal (ex. consimtământul, îndeplinirea unei obligații legale etc.).

4. Pastram datele atat cat este nevoie (ex. pe durata relatiei contractuale, la care se adauga o perioada suplimentara justificata in raport cu scopul prelucrarii).

5. Pentru a va putea furniza serviciile medicale, datele pot fi transmise catre terti (ex. autoritati, furnizori de servicii medicale care nu sunt efectuate de SCTS Zarnesti, etc.), care au obligatia legala sau contractuala de a va proteja datele. Atunci cand transferam datele in afara UE/ SEE, aplicam masurile suplimentare solicitate de Regulament.

6. Aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (ex. cand sunt incomplete), dreptul de stergere a datelor (ex. cand prelucrarea nu a fost legala), dreptul la restrictionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor (ex. cand doriti sa le transmiteti altui operator), dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a retrage oricand consimtamantul direct.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctul 6, puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata catre Spitalul „Dr. C.T. Sparchez” Zarnesti, la adresa: Zarnesti, str. Policlinicii, nr. 12, sau pe email la adresa:  dpo.gdpr@spitalcts.ro.

Pentru orice alte informatii, va stam la dispozitie.